Binnen de Sportivo's worden de zwemmers onderverdeeld in 3 groepen, afhankelijk van hun zwemcapaciteiten en leeftijd.

Van nieuwe leden wordt verwacht dat zij voldoen aan bepaalde begintermen (hieronder opgesomd), zodat zij zeker meekunnen met de andere zwemmers. Tijdens een gratis proefles worden nieuwe zwemmers beoordeeld naar hun kunnen en wordt hen een groep toegewezen. Zwemmers met onvoldoende zwemcapaciteiten worden gevraagd eerst hun niveau bij te schaven alvorens te kunnen inschrijven bij de Sportivo's.

Wanneer mag ik naar groep 1? (= doelstellingen Pré-sport) richtleeftijd 9-12 jaar

Uithouding

 • 300m aan één stuk kunnen zwemmen in 9 minuten

Crawl

 • Correcte beenslag, zonder fietsen
 • Zijwaartse ademhaling
 • Ver insteken, ver uitduwen
 • Hoge elleboog
 • Stabiliteit: niet kantelen bij ademhaling

Rugslag

 • Gestroomlijnde ligging
 • Vormspanning, niet doorzakken, kin uit het water
 • Volledig uitduwen
 • Rollen met schouders, diep insteken

Schoolslag

 • Kleine armbeweging
 • Beenbeweging met kapstokvoeten en knieën naar binnen (w-benen)
 • Gestroomlijnd drijven
 • Juiste coördinatie

Keerpunt crawl

 • Tuimelen (niet ademen voor tuimeling)
 • Onder water afstoten in pijl

Keerpunt schoolslag

 • Reglementair aantikken: aantikken met 2 handen
 • Volledig onder water, gestroomlijnd afstoten
 • (Onderwaterbeweging: sleutelgat)

Duiken

 • Rechtstaand vanop kant (waterniveau) of startblok
 • Gestroomlijnd (hoofd tussen armen)

 

Wanneer mag ik naar groep 2? richtleeftijd 11-15 jaar

Uithouding

 • Ik kan 1,5km zwemmen in 1 uur
 • Ik kan in 10 minuten 450m willekeurig zwemmen

Crawl

 • Doelstellingen pré-sport
 • Minstens om de 3 slagen ademen
 • Nadruk uithouding

Rugslag

 • Doelstellingen pré-sport
 • Begin basis onderwaterbeweging armen
 • Nadruk uithouding

Schoolslag

 • Doelstellingen pré-sport
 • Nadruk uithouding

Vlinderslag

 • Beenbeweging vlinderslag op de 4 zijden

Keerpunt crawl

 • Doelstellingen pré-sport gecombineerd en aan de muur

Keerpunt schoolslag

 • Doelstellingen pré-sport
 • Sleutelgatbeweging

Duiken

Doelstellingen pré-sport

 

Wanneer mag ik naar groep 3a? richtleeftijd 14-18 jaar

Uithouding

 • ik kan 2,5km zwemmen in een training van anderhalf uur
 • Ik kan 550m zwemmen in 10 minuten

Crawl

 • Doelstellingen groep 1
 • Onderwaterfase armbeweging (S-beweging)
 • 100m crawl onder 1:45 minuten (meisjes) of 1:35 minuten (jongens)

Schoolslag

 • Doelstellingen groep 1
 • Hoofdpositie ademhaling
 • 100m schoolslag onder 1:50 minuten (meisjes) of 1:45 minuten (jongens)

Rugslag

 • Doelstellingen groep 1
 • Onderwaterfase armbeweging

Vlinderslag

 • Doelstellingen groep 1
 • Armbeweging
 • Beenbeweging
 • Ademhaling
 • Coördinatie

Keerpunt crawl

 • Doelstellingen groep 1
 • Correcte tuimeling (niet bijdraaien met armen)
 • Roteren rond lengte-as in vormspanning onderwater
 • Onderwaterfase benenvlinder

Keerpunt schoolslag

 • Doelstellingen groep 1
 • Optimalisatie onderwaterbeweging (juiste timing)

Duiken

 • Doelstellingen groep 1
 • Correcte starthouding
 • Correcte startprocedure

 

Wanneer mag ik naar groep 3b? richtleeftijd 14-18 jaar

Uithouding

 • Ik kan 3km zwemmen in een training van anderhalf uur
 • Ik kan 600m zwemmen in 10minuten
 • Ik kan 25meter onderwater zwemmen in een pijl (benen cr en vl)

Crawl

 • Doelstellingen groep 2
 • Perfectioneren (zoveel mogelijk fouten verwijderen)
 • 100m crawl onder 1:20 minuten (meisjes) of 1:15 minuten (jongens)

Schoolslag

 • Doelstellingen groep 2
 • Golfbeweging
 • Perfectioneren
 • 100m schoolslag onder 1:40 minuten (meisjes) of 1:30 minuten (jongens)

Rugslag

 • Doelstellingen groep 2
 • Perfectioneren

Vlinderslag

 • Doelstellingen groep 2
 • Perfectioneren
 • 50meter vlinderslag vlot uitzwemmen

Keerpunt crawl/rugslag

 • Doelstellingen groep 2
 • Aanzwemmen muur bij rugslag (slagen tellen na vlagjes)
 • Perfectioneren (snelheid + details)

Keerpunt schoolslag/vlinderslag

 • Doelstellingen groep 2
 • Perfectioneren

Duiken

 • Doelstellingen groep 2
 • Perfectioneren

 

**Uitzonderingen kunnen zich voordoen (bv. zwemmers met een uitstekende crawl maar een mindere schoolslag). Kinderen die een erkende zwemschool hebben doorlopen zouden met deze begintermen normaal geen problemen mogen hebben.

Verder vragen wij ook vriendelijk om ons bij de inschrijving op de hoogte te brengen van eventuele medische condities die van belang zouden kunnen zijn tijdens de training (vb. ADHD, astma) zodat we hierop voorbereid zijn en indien nodig gepast kunnen reageren.