Binnen de Sportivo's worden de zwemmers onderverdeeld in 3 groepen, afhankelijk van hun zwemcapaciteiten en leeftijd.

Van nieuwe leden wordt verwacht dat zij voldoen aan bepaalde begintermen (hieronder opgesomd), zodat zij zeker meekunnen met de andere zwemmers. Tijdens een gratis proefles worden nieuwe zwemmers beoordeeld naar hun kunnen en wordt hen een groep toegewezen. Zwemmers met onvoldoende zwemcapaciteiten worden gevraagd eerst hun niveau bij te schaven (in de zwemschool) alvorens te kunnen inschrijven bij de Sportivo's.

Einddoel SPRINGPLANKTEAM = toelating tot GROEP 1

 

Afstand

 • 200m onafgebroken zwemmen in één zwemslag naar keuze

 

Crawl

 • Horizontale, gestroomlijnde ligging (aandacht hoofdpositie)

 • Beenbeweging met inzet vanuit de heup

 • Zijwaartse ademhaling (laag, stabiel en correct aquatisch)

 • Armbeweging met duidelijke insteek en verre uitduw

 • Hoge elleboog bij overhaal (inzet vanuit de schouder)

   

Rugslag

 • Horizontale, gestroomlijnde ligging (aandacht hoofdpositie)

 • Beenbeweging met inzet vanuit de heup

 • Armbeweging insteek met de pink

 • Volledig uitduwen tot naast de heup, klaar om uit te halen met de duim

 • Rollen met de schouders (zonder armbeweging, met zwemvliezen)

   

Schoolslag

 • Horizontale, gestroomlijnde ligging tijdens glijfase (aandacht hoofdpositie)

 • Duidelijke glijfase aanwezig

 • Beenbeweging met inzet vanuit de voeten en zonder dominante heupbuiging

 • Voeten gehoekt en naar buiten gericht, breder dan de knieën gepositioneerd

 • Compacte armbeweging

 • Correcte coördinatie armen en benen (geen afslag)

   

Keerpunten

 • Enkel voorbereidend werken

 • Aandacht aantikken = bij crawl en rugslag aantikken met één hand, bij schoolslag aantikken met twee handen

 • Elke afstoot gestroomlijnd (pijl) en onder water uitvoeren, steeds met twee voeten

 

 

 

 

 

 

 

Einddoel GROEP 1 = toelating tot GROEP 2

 

Afstand

 • 400m onafgebroken zwemmen in crawl

 

Crawl

 • Herhalen doelstellingen pré-sport = perfectioneren

 • Nadruk absoluut op ligging, vormspanning en motorische controle

 • Automatiseren om de drie slagen ademhalen

 • Langere afstanden

   

Rugslag

 • Herhalen doelstellingen pré-sport = perfectioneren

 • Nadruk absoluut op ligging, vormspanning en motorische controle

 • Rollen met de schouders (zonder armbeweging, zonder zwemvliezen)

 • Langere afstanden

 

Schoolslag

 • Herhalen doelstellingen pré-sport = perfectioneren

 • Nadruk absoluut op ligging, vormspanning en motorische controle

 • Correcte timing van de ademhaling

 • Langere afstanden

 

Vlinderslag

 • Beenbeweging op de buik, met zwemvliezen

   

Keerpunten

 • Crawl: recht en compact rollen (breedte-as) + beide voeten tegen de muur plaatsen

 • Schoolslag: aantikken met twee handen + draaibeweging en afstoot

 • Rugslag: aantal slagen leren tellen (vanaf de vlaggetjes tot aan de muur)

 

Duiken

 • Op één knie vanaf de startblok beheersen

 • Aandacht vormspanning en handen op elkaar houden

 • Werken naar staand duiken

 

 

 

 

 

 

 

 

Einddoel GROEP 2 = toelating tot GROEP 3

 

Afstand

 • 400m onafgebroken zwemmen in crawl met correct keerpunt

 

Crawl

 • Start aanleren gevorderde zwemtechniek (introductie wrikoefeningen)

 • Onderwater catch-beweging (geïsoleerd, tijdens oefeningen)

 • Lichaamsrol, combinatie met armbeweging (geïsoleerd, tijdens oefeningen)

   

Rugslag

 • Start aanleren gevorderde zwemtechniek (introductie wrikoefeningen)

 • Onderwater catch-beweging (geïsoleerd, tijdens oefeningen)

 • Rollen met schouders (in combinatie met armbeweging/catch met één arm)

 

Schoolslag

 • Start aanleren gevorderde zwemtechniek (introductie wrikoefeningen)

 • Hoofdpositie tijdens de ademhaling (neutraal)

 • Snelle, voorwaartse armbeweging

 • Correcte afstemming van stuwfase en glijfase

 

Vlinderslag

 • Beenbeweging op de buik, zonder zwemvliezen

 • Beenbeweging op de rug en de zij, met zwemvliezen

 • Initiatie armbeweging, met zwemvliezen

   

Keerpunten

 • Crawl: uitbreiden afstoot in ruglig, vervolgens tot buiklig (roteren rond lengte-as)

 • Schoolslag: uitbreiden met sleutelgatbeweging

 • Rugslag: uitbreiden tot draaien naar de buik + één armbeweging crawl

 • Vlinderslag: idem draaibeweging schoolslag

 

Duiken

 • Staand duiken vanaf de startblok

 • Verdere aandacht vormspanning en handen op elkaar houden

 • Aandacht ver en hoog duiken (ideale combinatie)

 

 

 

 

 

 

 

Einddoel GROEP 3 = toelating tot GROEP 4

 

Afstand

 • 800m onafgebroken zwemmen (min. 3/4de in crawl) met correcte keerpunten

 • Start met training van sprint

 

Crawl

 • Verder aanleren gevorderde zwemtechniek

 • Onderwater catch-beweging (geïntegreerd in de volledige zwemslag)

 • Lichaamsrol, combinatie met armbeweging (geïntegreerd in de volledige zwemslag)

 • Slaglengte + rechtlijnige stuwing

   

Rugslag

 • Verder aanleren gevorderde zwemtechniek

 • Onderwater catch-beweging (geïntegreerd in de volledige zwemslag)

 • Rollen met schouders (in combinatie met armbeweging/catch met twee armen)

 

Schoolslag

 • Volledig tegen elkaar klappen van de voetzolen op het einde van de beenbeweging

 • Bekken hoog houden gedurende de gehele zwemcyclus

 

Vlinderslag

 • Beenbeweging op de vier zijden, zonder zwemvliezen

 • Perfectioneren armbeweging, zonder zwemvliezen

 • Aanleren coördinatie, met zwemvliezen

   

Keerpunten

 • Crawl: uitbreiden met beenbeweging crawl na afstoot + eerste slag na het keerpunt niet ademhalen

 • Schoolslag: sleutelgatbeweging zo ver mogelijk

 • Rugslag: uitbreiden tot rol + afstoot in ruglig + beenbeweging rugslag na afstoot

 • Vlinderslag: uitbreiden tot beenbeweging vlinderslag na afstoot

 

Duiken

 • Perfectioneren staand duiken vanaf de startblok

 • Aandacht op explosiviteit bij afstoot

 

 

 

 

 

 

 

Einddoel GROEP 4 = vlotte overgang naar VOLWASSENEN vanaf 18 jaar

 

Afstand

 • Verder opbouwen naar individuele mogelijkheden en doelstellingen

 • De vier zwemslagen, met correcte keerpunten, hierin aan bod laten komen

 • Start met training van weerstand

 

Crawl

 • Perfectioneren gevorderde techniek (via alle mogelijke oefeningen)

 • Behoud van techniek trachten te stimuleren in zowel uithouding, sprint als weerstand

   

Rugslag

 • Perfectioneren gevorderde techniek (via alle mogelijke oefeningen)

 • Behoud van techniek trachten te stimuleren in zowel uithouding, sprint als weerstand

 

Schoolslag

 • Perfectioneren gevorderde techniek (via alle mogelijke oefeningen)

 • Behoud van techniek trachten te stimuleren in zowel uithouding, sprint als weerstand

 

Vlinderslag

 • Uitbreiden coördinatie, zonder zwemvliezen

 • Aandacht voor de timing en snelheid van het ademhalingsmoment

 • Techniek zo veel mogelijk perfectioneren over korte afstanden

 • Fysiek laten gewennen aan langere afstanden vlinderslag

 

Wisselslag

 • Combinatie van de vier zwemslagen + correcte keerpunten vlot kunnen zwemmen

   

Keerpunten

 • Crawl: uitbreiden met beenbeweging vlinderslag (vooraleer beenbeweging crawl ingezet wordt) + niet ademen tijdens zowel eerste slag voor als na het keerpunt

 • Schoolslag: uitbreiden met één beenbeweging vlinderslag voor de sleutelgatbeweging

 • Rugslag: uitbreiden met beenbeweging vlinderslag (vooraleer beenbeweging rugslag ingezet wordt)

 • Vlinderslag: uitbreiden tot beenbeweging vlinderslag zo ver mogelijk

 

Duiken

 • Perfectioneren staand duiken vanaf de startblok

 • Aandacht blijft op explosiviteit bij vertrek

 • Zo snel mogelijk vertrekken op signaal (reactiesnelheid)

 

**Uitzonderingen kunnen zich voordoen (bv. zwemmers met een uitstekende crawl maar een mindere schoolslag). Kinderen die een erkende zwemschool hebben doorlopen zouden met deze begintermen normaal geen problemen mogen hebben.

Verder vragen wij ook vriendelijk om ons bij de inschrijving op de hoogte te brengen van eventuele medische condities die van belang zouden kunnen zijn tijdens de training (vb. ADHD, astma) zodat we hierop voorbereid zijn en indien nodig gepast kunnen reageren.